Coach Lifestyle - HomeVision Mediation

Marja Voorkamp Aangenaam met u kennis te maken, ik ben Marja Voorkamp, IAPCH hypnotherapeut en geregistreerd mediator. Ik kan u ondersteunen via NLP life coaching, hypnotherapie en conflicthantering.

NLP life coaching

NLP (neurolingu´stisch programmeren) is een verzameling van kennis, technieken en vaardigheden om het menselijk gedrag en de communicatie met jezelf en anderen te be´nvloeden. Op zoek naar een optimale balans tussen je persoonlijk en je levensstijl, dan is life coaching precies wat u zoekt.

Hypnotherapie

Via hypnotherapie kunnen wij u helpen om mentale en fysieke problemen op te lossen. Via hypnose kunnen snel denkkaders worden veranderd. Hiermee kunt u de wereld met andere ogen gaan bekijken.

Mediation

Vertrouwelijkheid staat bij ons voorop. Onafhankelijk en onpartijdig, dat is onze basis. Wij werken volgens de opgestelde gedragsregels voor mediation. Uiteraard gaan wij integer om met alle informatie die aan ons verstrekt wordt. Dit is onze garantie aan u.